Bilag 6 Forbud mod industrifiskeri i Skagerrak og Kattegat

Forbud mod industrifiskeri i Skagerrak og Kattegat

Forbud mod industrifiskeri i Skagerrak og Kattegat

På grund af stort træk på den til 1. kvartal 2016 til industrifiskeri i Skagerrak/Kattegat afsatte mængde af sildebifangstkvoten, indføres der forbud mod industrifiskeri med småmaskede fangstredskaber med mindre maskestørrelse end 32 mm i Skagerrak og Kattegat med virkning fra onsdag den 13. januar 2016. Forbud mod at medbringe og lande fangster fanget med de anførte fangstredskaber træder i kraft fredag den 15. januar 2016.

Uanset § 182 i Reguleringsbekendtgørelsen er det tilladt at medbringe industrifangster fra andre områder i Skagerrak og Kattegat og lande sådanne fangster i havne beliggende ud til disse farvande.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 278 af 24. marts 2015, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 13. januar 2016