Bilag 6 forbud mod fiskeri af tobis i forvaltningsområde 2

Forbud mod fiskeri af tobis i forvaltningsområde 2
Den disponible mængde tobis i forvaltningsområde 2 i Nordsøen skønnes opfisket, og der indføres derfor forbud mod fiskeri af tobis i forvaltningsområde 2 med virkning fra og med fredag den 12. juni 2015. Forbud mod at medbringe og lande tobis fra forvaltningsområde 2 træder i kraft fra og med mandag den 15. juni 2015. Forbuddet omfatter fiskeri af tobis under alle ordninger, og der gælder ingen undtagelse herfor.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 278 af 24. marts 2015, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 10. juni 2015