Rejekutter grundstødt ved Vejers

Rejekutter grundstødt ved Vejers

Det er bomtrawleren E35 Wicki fra Esbjerg, der under fiskeri kort før klokken tre i nat gik på grund ud for skydeterrænet ved Vejers Strand.

Nødmeldingen afstedkom den helt store udrykning fra Redningsstation Hvide Sande, som sendte 8 redningsfolk med på den lille FRB 15 og Emile Robin, afsted til den grundstødte rejetrawler.

Frits Pedersen fra Redningsstationen fortæller til FiskerForum, at trawleren fra Esbjerg havde været uheldige at få trawl i skruen og at den kort derefter drev på grund i det lavvandede område. Pga. vanddybden ventede man ca. 3 timer på højvande, før man kunne trække haveristen fri.

Den godt 61 tons tunge bomtrawler slæbes her til morgen til Hvide Sande. Den fortøjres ved Aarhus Kajen, hvor en dykker formentlig skal ned for at besigtige for eventuelt skader og sikkert tjekke skruen en ekstra gang.

Der meldes ikke om tilskadekomne under nattens strabadser

FiskerForum.com