Bilag 6 meddelelse om forbud mod MAF-fiskeri af sild

Bilag 6 meddelelse om forbud mod MAF-fiskeri af sild

Bilag 6 meddelelse om forbud mod MAF-fiskeri af sild i vestlige Østersø og MAF-fiskeri af mørksej i alle farvande
Bilag 6 meddelelse om forbud mod MAF-fiskeri af sild i vestlige Østersø og MAF-fiskeri af mørksej i alle farvande.

Idet de til ordningerne for MAF-fiskeri af henholdsvis sild i vestlige Østersø og mørksej i alle farvande disponible mængder er opfisket, indføres der forbud mod MAF-fiskeri af de nævnte arter i de anførte områder fra og med søndag den 29. juni 2014. Forbud mod at medbringe og lande de nævnte arter fra de anførte områder fisket under MAF-ordningen træder i kraft fra og med tirsdag den 1. juli 2014.

MAF-fartøjer med status af MAF-ekstra fartøj og optaget på licensliste nr. 1330 med årsmængde af sild i vestlige Østersø og på licensliste nr. 1317 med årsmængde af mørksej er undtaget fra de omtalte forbud.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1423 af 12. december 2013, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 29. juni 2014.