Bilag 6 meddelelse om forbud mod MAF-fiskeri af torsk i Nordsøen

Bilag 6 meddelelse om forbud mod MAF-fiskeri af torsk i Nordsøen

Forbud mod MAF-fiskeri af torsk i Nordsøen
Forbud mod MAF-fiskeri af torsk i Nordsøen

Idet den til ordningen for MAF-fiskeri af torsk i Nordsøen disponible mængder er opfisket, indføres der forbud mod MAF-fiskeri af torsk i Nordsøen fra og med lørdag den 6. december 2014. Forbud mod at medbringe og lande torsk fra Nordsøen fisket under MAF-ordningen træder i kraft fra og med mandag den 8. december 2014.

MAF-fartøjer med status af MAF-ekstra fartøj og optaget på licensliste nr. 1303 med årsmængde af torsk i Nordsøen er undtaget fra forbuddet.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1148 af 27. oktober 2013, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 6. december 2014.