Bilag 6 meddelelse om ændring af tilladte fangstrationer for Mindre Aktive Fartøjer

Bilag 6 meddelelse om ændring af tilladte fangstrationer for Mindre Aktive Fartøjer

Bilag 6 meddelelse om ændring af tilladte fangstrationer for Mindre Aktive Fartøjer
Ændring af tilladte fangstrationer for Mindre Aktive Fartøjer.

Torsk i underområde 22-24 i Østersøen og Bælterne
Fra den 1. april 2014 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder torsk pr. kvartal:

Fartøjer under 6 meter – 2.000 kg
Fartøjer på 6 meter og under 9 meter – 6.000 kg
Fartøjer på 9 meter og derover – 10.000 kg

Tunge i Nordsøen
Fra den 1. april 2014 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder tunge pr. kvartal:

Fartøjer under 6 meter – 400 kg
Fartøjer på 6 meter og under 9 meter – 800 kg
Fartøjer på 9 meter og derover – 1.200 kg

Tunge i Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne
Fra den 1. april 2014 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder tunge pr. kvartal:

Fartøjer under 6 meter – 800 kg
Fartøjer på 6 meter og under 9 meter – 1.600 kg
Fartøjer på 9 meter og derover – 2.400 kg

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1423 af 12. december 2013, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 28. april 2014.