Bilag 6 – Ændring af tilladte fangstrationer

Ændring af tilladte fangstrationer for Mindre Aktive Fartøjer

På baggrund af disponible mængder af torsk afsat til Mindre Aktive Fartøjer, ændres følgende rationer med virkning fra 1. oktober 2018.

Torsk i Nordsøen

Fra den 1. oktober 2018 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder torsk pr. kvartal: – Fartøjer under 6 meter Ingen begrænsning – Fartøjer på 6 meter og under 9 meter Ingen begrænsning – Fartøjer på 9 meter og derover Ingen begrænsning

Torsk i Skagerrak

Fra den 1. oktober 2018 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder torsk pr. kvartal: – Fartøjer under 6 meter Ingen begrænsning – Fartøjer på 6 meter og under 9 meter Ingen begrænsning – Fartøjer på 9 meter og derover Ingen begrænsning

Torsk i Kattegat

Fra den 1. oktober 2018 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder torsk pr. kvartal: – Fartøjer under 6 meter Ingen begrænsning – Fartøjer på 6 meter og under 9 meter Ingen begrænsning – Fartøjer på 9 meter og derover Ingen begrænsning

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 1270 af 30. oktober 2018, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 7. december 2018.

Kilde: Fiskeristyrelsen FiskerForum.dk