Bilag 6 meddelelse om åbning af fiskeriet efter østers i Limfjorden

Bilag 6 meddelelse om åbning af fiskeriet efter østers i Limfjorden

Åbning af fiskeriet efter østers i Limfjorden
Åbning af fiskeriet efter østers i Limfjorden

Med virkning fra den 20. oktober 2014, åbnes der for forsøgsfiskeri af østers på Limfjorden.

Limfjorden opdeles i to reguleringsområder.

Reguleringsområde 1 udgøres af N2000 området (område nr. 65 og Habitatområde H58) i Nissum Bredning muslingeproduktionsområde 1, 2, 3 og 4. Der åbnes for fiskeri i Nissum Bredning i muslingeproduktionsområde 1 og muslingeproduktionsområde 3. Fiskeriet åbnes indenfor en fastsat mængde på 100.000 kg østers. Af de 100.000 kg østers afsættes der 50.000 kg til fiskeri i efteråret 2014.

For fartøjer, der er indplaceret som østers FTA-fartøjer, er det med virkning fra mandag 20. oktober 2014 til og med lørdag 13. december 2014, fra østers reguleringsområde 1 Nissum Bredning (licensliste nr. 53), tilladt at fiske medbringe og lande i alt 121 kg østers pr. FTA-andel pr. 14 dages periode startende med ulige uger.

Reguleringsområde 2 udgøres af de muslingeproduktionsområder, der er beliggende udenfor N2000 området (område nr. 65 og Habitatområde H58) i Nissum Bredning muslingeproduktionsområde 1, 2, 3 og 4.

Fiskeriet åbnes indenfor en fastsat mængde på 50.000 kg østers. Af de 50.000 kg østers afsættes der 50.000 kg til fiskeri i efteråret 2014.

For fartøjer, der er indplaceret som østers FTA-fartøjer, er det med virkning fra mandag 20. oktober 2014 til og med lørdag 13. december 2014, fra østers reguleringsområde 2 (Limfjorden udenfor Nissum Bredning) (licensliste nr. 56), tilladt at fiske medbringe og lande i alt 112 kg østers pr. FTA-andel pr. 14 dages periode startende med ulige uger.

For fartøjer, der er indplaceret som Mindre Aktive Østersfartøjer (håndbrejling), er det i reguleringsområde 2 (Limfjorden udenfor Nissum Bredning) med virkning fra den 20. oktober 2014 til og med lørdag den 13. december 2014, tilladt at fiske medbringe og lande i alt 75 kg østers pr. 14 dages periode startende med ulige uger.

Det er forbudt at fiske, medbringe og lande østers, der er mindre end 80 gr.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1423 af 14. december 2013, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft med virkning fra den 20. oktober 2014.