Rensningsanlæg sender millioner af små plaststykker ud i havet

Rensningsanlæg sender millioner af små plaststykker ud i havet

Det er en ny svensk undersøgelse som Nyteknik.se refererer til i en artikel, hvor man påpeger risikoen ved, at selv om rensningsanlægget i dag er i stand til at fjerne op til 90 procent af alle mikroskopiske plast- og tekstilpartikler fra vandet, vælter der stadigvæk millioner af partikler hver time ud i havet.

Partikler som på sigt kan skade både miljøet, men også livet for både planter, dyr og fisk.

I den svenske undersøgelse har man undersøgt det rensede spildevand fra blandt andet rensningsanlæggene Henriksdal og Ryaverket i Sverige, som i dag renser over 90 procent af diverse partikler ud af spildevandet. Med trods dette, viser det sig, at op mod 500 millioner tekstilpartikler alligevel slipper videre ud i havet og ca. 70 millioner mikroplastpartikler går samme ved, hver time døgnet rundt.

Påvirkningen af naturen er voldsom, men man kender endnu ikke effekten eller virkningen af de store mængder mikroplast og tekstilpartikler der ledes ud.

Selv ved Sveriges bedste rensningsanlæg i Hammarby, som renser ti gange så effektivt, pga. en særlig membranbioreaktor, oplever man stadig store mængder mikroplastpartikler passerer videre ud i havet.

Læs artiklen i Ing.dk her.