Bilag 6 – Tildeling af ekstra årsmængder til fangstkvotefartøjer, der har fået overdraget årsmængder

Tildeling af ekstra årsmængder til fangstkvotefartøjer, der har fået overdraget årsmængder af torsk i Skagerrak
Tildeling af ekstra årsmængder til fangstkvotefartøjer, der har fået overdraget årsmængder af torsk i Skagerrak

Ejere af fangstkvotefartøjer, der i perioden fra den 26. april 2012 til og med 14. august 2012, har fået overdraget årsmængder af torsk i Skagerrak, tildeles yderligere ekstra årsmængder af torsk på baggrund af disse mængder, jf. de procentsatser der er udmeldt i bilag 6 meddelelse af 26. april 2012.

Der vil kun kunne tildeles ekstra årsmængder af torsk, på de årsmængder af torsk, der er registreret overdraget i NaturErhvervstyrelsens licensregister pr. 14. august 2012

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1222 af 16. december 2011, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft med virkning fra den 15. august 2012.

Kilde: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og fiskeri – NaturErhvervstyrelsen
FiskerForum.com