Bilag 6 – Rødspætter i Østersøen og Bælterne

Ændring af tilladte fangstrationer for Mindre Aktive Fartøjer.
Ændring af tilladte fangstrationer for Mindre Aktive Fartøjer.

Rødspætter i Østersøen og Bælterne

Fra søndag den 1. juli 2012 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder rødspætter pr. kvartal:

Fartøjer under 6 meter 4.800 kg
Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 9.600 kg
Fartøjer på 9 meter og derover 14.400 kg

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1222 af 16. december 2011, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft med virkning fra den 15. august 2012.

Kilde: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og fiskeri – NaturErhvervstyrelsen
FiskerForum.com