Bilag 6 – Nærmere vilkår for tildeling af ekstra havdage i 2012 til fartøjer

Nærmere vilkår for tildeling af ekstra havdage i 2012 til fartøjer, der er omfattet af indsatsreguleringen for torsk i Østersøen og Bælterne.
Nærmere vilkår for tildeling af ekstra havdage i 2012 til fartøjer, der er omfattet af indsatsreguleringen for torsk i Østersøen og Bælterne.

Rådet forordning (EU) Nr. 1256/2011 af 30. november 2011 om fastsættelse for 2012 af fiskerimuligheder for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande i Østersøen åbner mulighed for, at medlemsstater på nærmere vilkår kan tildele ekstra havdage i 2012 til fartøjer, der føres dens flag, og som er omfattet af indsatsreguleringen for torsk i Østersøen og Bælterne.

Der vil kunne tildeles ekstra havdage i Østersøen og Bælterne i 2012 til maksimalt 10 % af et medlemslands fartøjer, der er omfattet af indsatsreguleringen for torsk i Østersøen og Bælterne.

Der kan tildeles et antal ekstra havdage til fartøjer, forudsat at det samme antal dage fratrækkes fra andre fartøjer, der er omfattet af indsatsregulering i det samme område i Østersøen og Bælterne (område 22-24 eller område 25-28), og kapaciteten, opgjort i kW, for hvert af de afgivende fartøjer er lig med eller større end den som et givent modtagende fartøj har.

Danske fartøjer med en længde overalt på 8 meter og derover, som er omfattet af indsatsreguleringen i Østersøen og Bælterne, og som på ansøgningstidspunktet har forbrugt minimum 150 havdage i Østersøen og Bælterne i 2012 kan søge NaturErhvervstyrelsen om tildeling af ekstra havdage i 2012.

Ansøgninger om tildeling af ekstra havdage i 2012 sendes til NaturErhvervstyrelsen på mailadressen:

licensadm@naturerhverv.dk

Med angivelse af følgende oplysninger:

• Fartøjets navn og havnekendingsnummer
• Antal forbrugte havdage i Østersøen og Bælterne i 2012 opgjort på ansøgningstidspunktet
• Antal ekstra havdage, der ønskes tildelt i 2012.
• Ønske til fordeling af de ekstra dage på område 22-24 eller område 25-28

NaturErhvervstyrelsen vil skriftlig meddele tildeling af ekstra havdage til de ansøgende fartøjer, der opfylder ovenstående vilkår.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1222 af 16. december 2011, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft med virkning fra den 21. august 2012.

Kilde: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri – NaturErhvervstyrelsen fiskeri
FiskerForum.com