Bilag 6 – Midlertidig lukning af område i Skagerrak.

Midlertidig lukning af område i Skagerrak.
Midlertidig lukning af område i Skagerrak.

I perioden fra og med lørdag den 5. november 2011 til og med fredag 25. november 2011 er det forbudt at fiske inden for et område i den danske del af Skagerrak der afgrænses af geodætiske linjer mellem følgende 6 punkter målt efter WGS84-koordinatsystemet:

1. 57°46,5 N, 009°59,0 Ø
2. 57°48,0 N, 010°10,0 Ø
3. 57°48,5 N, 010°23,0 Ø
4. 57°45,5 N, 010°23,0 Ø
5. 57°45,0 N, 010°10,0 Ø
6. 57°43,0 N, 009°59,0 Ø

Uanset forbuddet er det tilladt at fiske i det midlertidigt lukkede område med følgende redskaber:
– flydetrawl ved fiskeri af pelagiske arter
– snurpenot
– garn med en maskestørrelse på 120 mm og derover
– drivgarn
– tejner

Baggrunden for lukningen er, at det er konstateret, at forekomsten af ungfisk af arterne torsk, kuller, hvilling og sej overskrider det tilladte niveau jfr. Kommissionens forordning (EU) Nr. 724/2010 af 12. august 2010, senest ændret ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) Nr. 783/2011 af 5. august 2011, om gennemførelsesbestemmelser for realtidslukninger af fiskerier i Nordsøen og Skagerrak.