Bilag 6 meddelse – Regulering af fiskeri af andre arter i norsk fiskerizone

Regulering af fiskeri af andre arter i norsk fiskerizone og ændring af tilladte fangstrationer i visse fiskerier for Mindre Aktive Fartøjer.
Regulering af fiskeri af andre arter i norsk fiskerizone og ændring af tilladte fangstrationer i visse fiskerier for Mindre Aktive Fartøjer.

Andre arter i norsk fiskerizone i Nordsøen.

I perioden fra og med den 1. maj og indtil videre er det for alle fartøjer ved fiskeri i norsk fiskerizone i Nordsøen, og hvor fangstrejsen påbegyndes den 1. maj eller derefter, tilladt at fiske, medbringe og lande højst 10.000 kg andre arter pr. fangstrejse.

MAF-fiskeri af tunge i Nordsøen

Fra den 1. april 2012 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder tunge pr. kvartal:

Fartøjer under 6 meter 200 kg
Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 400 kg
Fartøjer på 9 meter og derover 600 kg

Rødspætte i Nordsøen

Fra den 1. april 2012 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder rødspætte pr. kvartal:

Fartøjer under 6 meter 1.200 kg
Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 2.400 kg
Fartøjer på 9 meter og derover 3.600 kg

Rødspætte i Skagerrak

Fra den 1. april 2012 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder rødspætte pr. kvartal:

Fartøjer under 6 meter 1.200 kg
Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 2.400 kg
Fartøjer på 9 meter og derover 3.600 kg

Rødspætte i Kattegat

Fra den 1. april 2012 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder rødspætte pr. kvartal:

Fartøjer under 6 meter 1.200 kg
Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 2.400 kg
Fartøjer på 9 meter og derover 3.600 kg

Rødspætte i underområde 22-32 i Østersøen og Bælterne

Fra den 1. april 2012 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder rødspætte pr. kvartal:

Fartøjer under 6 meter 1.200 kg
Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 2.400 kg
Fartøjer på 9 meter og derover 3.600 kg

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1222 af 16. december 2011, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft med virkning fra den 26. april 2012.

Kilde: NaturErhvervstyrelsen – Fiskeriafdelingen
FiskerForum.com