Bilag 6 meddelelse vedr. Procentsatser for tildeling af ekstra årsmængder til fangstkvotefartøjer

I § 181, stk. 3, § 183, stk. 3 og § 184, stk. 2 i Reguleringsbekendtgørelsen for 2011 (Bekendtgørelse nr. 1443 af 15. december 2010 om regulering af fiskeriet i 2011 og visse vilkår for fiskeriet i følgende år), er fastsat procentsatser for de ekstra mængder, der kan tildeles et fartøj med fangstkvotetilladelse i det enkelte farvandsområde.

Ifølge § 181, stk. 4 kan der fastsættes andre procentsatser for tildeling af ekstra mængder, afhængig af de endelige kvoter og de tilknyttede betingelser mv. i EU’s regelsæt for 2011.

Årsagen til de differentierede procentsatser er, at der i henhold til EU’s vedtagelse lægges loft over de ekstra mængder i forhold til, hvor stor en mængde discard fartøjer af den samme type forventes at have.

På baggrund heraf meddeles at procentsatserne for ekstra mængder i 2011 er følgende:

Østersøen
Fangstkvotefartøjer som fisker i Østersøen, vil i 2011 kunne få tildelt ekstra årsmængder med 30 % for årsmængder indtil 100 tons, og 20 % for årsmængder over 100 tons.

Nordsøen og Skagerrak (trawl, snurrevod og linefartøjer)
Fangstkvotefartøjer som fisker med trawl, snurrevod eller liner i Nordsøen og Skagerrak, kan i 2011 få tildelt ekstra årsmængder med 30 % for årsmængder indtil 100 tons, og 20 % for årsmængder over 100 tons.

Nordsøen og Skagerrak (garnredskaber)
Fangstkvotefartøjer, som fisker med garnredskaber i Nordsøen og Skagerrak, kan i 2011 få tildelt ekstra årsmængder med 6 % for deres årsmængder, jf. § 181, stk. 4.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1443 af 15. december 2010, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 1. januar 2011.
I § 181, stk. 3, § 183, stk. 3 og § 184, stk. 2 i Reguleringsbekendtgørelsen for 2011 (Bekendtgørelse nr. 1443 af 15. december 2010 om regulering af fiskeriet i 2011 og visse vilkår for fiskeriet i følgende år), er fastsat procentsatser for de ekstra mængder, der kan tildeles et fartøj med fangstkvotetilladelse i det enkelte farvandsområde.

Ifølge § 181, stk. 4 kan der fastsættes andre procentsatser for tildeling af ekstra mængder, afhængig af de endelige kvoter og de tilknyttede betingelser mv. i EU’s regelsæt for 2011.

Årsagen til de differentierede procentsatser er, at der i henhold til EU’s vedtagelse lægges loft over de ekstra mængder i forhold til, hvor stor en mængde discard fartøjer af den samme type forventes at have.

På baggrund heraf meddeles at procentsatserne for ekstra mængder i 2011 er følgende:

Østersøen
Fangstkvotefartøjer som fisker i Østersøen, vil i 2011 kunne få tildelt ekstra årsmængder med 30 % for årsmængder indtil 100 tons, og 20 % for årsmængder over 100 tons.

Nordsøen og Skagerrak (trawl, snurrevod og linefartøjer)
Fangstkvotefartøjer som fisker med trawl, snurrevod eller liner i Nordsøen og Skagerrak, kan i 2011 få tildelt ekstra årsmængder med 30 % for årsmængder indtil 100 tons, og 20 % for årsmængder over 100 tons.

Nordsøen og Skagerrak (garnredskaber)
Fangstkvotefartøjer, som fisker med garnredskaber i Nordsøen og Skagerrak, kan i 2011 få tildelt ekstra årsmængder med 6 % for deres årsmængder, jf. § 181, stk. 4.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1443 af 15. december 2010, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 1. januar 2011.