Bilag 6 meddelelse om udsættelse af starttidspunktet for tobisfiskeriet i 2012.

Udsættelse af starttidspunktet for tobisfiskeriet i 2012
Udsættelse af starttidspunktet for tobisfiskeriet i 2012

Efter rådgivning fra Erhvervsfiskeriudvalget er det besluttet, at udsætte starttidspunktet for tobisfiskeriet til søndag den 15. april 2012. De nærmere vilkår for fiskeriet, herunder de afsatte mængder, vil blive drøftet på mødet i Erhvervsfiskeriudvalget den 27. marts 2012, og vil efterfølgende blive meldt ud inden starten på fiskeriet den 15. april 2012.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1222 af 16. december 2011, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft med virkning fra den 20. marts 2012