Bilag 6 – Meddelelse om åbning af fiskeriet efter østers i Limfjorden

Bilag 6 – Meddelelse om åbning af fiskeriet efter østers i Limfjorden

Meddelelse om åbning af fiskeriet efter østers i Limfjorden.
Meddelelse om åbning af fiskeriet efter østers i Limfjorden.

Med virkning fra den 17. marts 2014, åbnes der for fiskeri af østers på Limfjorden indenfor en fastsat mængde på 30.000 kg. Uopfiskede mængder fra efteråret 2013 overføres til fiskeri i foråret 2014. Af de 30.000 kg østers, der er afsat til fiskeriet i foråret 2014, afsættes der i alt 1.200 kg østers til fiskeri med Mindre Aktive Østersfartøjer (håndbrejling).

Fra mandag den 17. marts 2014 til og med lørdag den 26. april 2014 åbnes der for fiskeri efter østers i Limfjorden. Det er for fartøjer, som er indplaceret som østers FTA-fartøjer tilladt at fiske medbringe og lande i alt 94 kg østers pr. andel pr. 14 dages periode startende med lige uger. Uopfiskede mængder fra efterårssæsonen 2013 overføres til fiskeri i forårssæsonen 2014. Den overførte mængde fordeles ligeligt på de 3 14-dages perioder.

Det er tilladt for østers FTA-fartøjer, at overføre den til en periode højst tilladte fangstmængde til den eller de efterfølgende 14. dages perioder. Der må dog på intet tidspunkt være fisket og landet mere end prorate rationen.

For fartøjer, der er indplaceret som Mindre Aktive Østersfartøjer (håndbrejling), er det med virkning fra den 17. marts 2014 til og med lørdag den 26. april 2014 tilladt at fiske medbringe og lande i alt 100 kg østers pr. 14 dages periode startende med lige uger.

Det er forbudt at fiske, medbringe og lande østers, der er mindre end 80 gr.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1423 af 12. december 2013, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 17. marts 2014.