Bilag 6 – Lange i skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne

Den disponible mængde er opfisket og der indføres derfor forbud mod fiskeri af lange i Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne med virkning fra den 9. november 2011.
Den disponible mængde er opfisket og der indføres derfor forbud mod fiskeri af lange i Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne med virkning fra den 9. november 2011.

Forbud mod at medbringe og lande lange fra de anførte farvande træder i kraft den 11. november 2011.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1222 af 16. december 2011, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft med virkning fra den 9. november 2012.

Kilde: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og fiskeri
FiskerForum.com