Bilag 6 – Brisling i underområde 22-32 i Østersøen og Bælterne

Ændring af reguleringen af visse fiskerier.
Ændring af reguleringen af visse fiskerier.

Brisling i underområde 22-32 i Østersøen og Bælterne

Den disponible mængde er ikke helt opfisket, og der åbnes derfor for fiskeri med virkning fra den 16. august 2012. Fiskeri er kun tilladt med fartøjer med kvoteandele, til hvilke tildelte årsmængder endnu ikke er opfisket.

Forbud mod FKA-rationsfiskeri af rødspætter i Østersøen og Bælterne

Opfiskning af den til FKA-rationsfiskeri disponible mængde rødspætter i Østersøen og Bælterne skønnes nært forestående, og der indføres derfor forbud mod FKA-rationsfiskeri af rødspætter fra og med torsdag den 16. august 2012. Forbud mod at medbringe og lande rødspætter fra Østersøen og Bælterne fisket under FKA-rationsordningen træder i kraft fra og med lørdag den 18. august 2012.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1222 af 16. december 2011, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft med virkning fra den 16. august 2012.

Kilde: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og fiskeri – NaturErhvervstyrelsen
FiskerForum.com