Bilag 6 – blåmuslinger i Limfjorden

Blåmuslinger i Limfjorden

Med virkning fra mandag den 11. oktober 2010, åbnes der for fiskeri af blåmuslinger på Limfjorden for fartøjer, hvis ejere har tilladelse til fiskeri af blåmuslinger på Limfjorden licensliste nr. 50.

Fiskeriet åbnes med en ugeration på 45 tons blåmuslinger pr. hele FTA-andel, og fiskeriet må kun udøves i de områder og på de vilkår, der fremgår af tilladelsen.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1443 af 15. december 2009, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 11. oktober 2010
Bilag 6 – Blåmuslinger i Limfjorden

Blåmuslinger i Limfjorden

Med virkning fra mandag den 11. oktober 2010, åbnes der for fiskeri af blåmuslinger på Limfjorden for fartøjer, hvis ejere har tilladelse til fiskeri af blåmuslinger på Limfjorden licensliste nr. 50.

Fiskeriet åbnes med en ugeration på 45 tons blåmuslinger pr. hele FTA-andel, og fiskeriet må kun udøves i de områder og på de vilkår, der fremgår af tilladelsen.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1443 af 15. december 2009, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 11. oktober 2010