Bilag 6 – Blåmuslinger i Limfjorden

Blåmuslinger i Limfjorden
Blåmuslinger i Limfjorden

Med virkning fra onsdag den 19. september 2012, åbnes der for fiskeri af blåmuslinger på Limfjorden i Habitatområde nr. 16 Løgstør Bredning samt Habitatområde nr. 30 Lovns Bredning for fartøjer, hvis ejere har tilladelse til fiskeri af blåmuslinger på Limfjorden licensliste nr. 50.

Fiskeriet må kun udøves i de områder og på de vilkår, der fremgår af tilladelsen.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1222 af 16. december 2011, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft med virkning fra den 19. september 2012.

Kilde. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og fiskeri – NaturErhvervstyrelsen fiskeriafd.
FiskerForum.com