Bilag 6 – Åbning af fiskeriet efter østers i Limfjorden

Åbning af fiskeriet efter østers i Limfjorden

Med virkning fra den 10. januar 2011, åbnes der for fiskeri af østers på Limfjorden indenfor en fastsat mængde på 400.000 kg. Uopfiskede mængder fra efteråret 2010 overføres til fiskeri i foråret 2011. Af de 400.000 kg østers, der er afsat til fiskeriet i foråret 2011, afsættes der i alt 16.000 kg østers til fiskeri med Mindre Aktive Østersfartøjer (håndbrejling).

Fra mandag den 10. januar 2011 til og med lørdag den 14. maj 2011 åbnes der for fiskeri efter østers i Limfjorden. Det er for fartøjer, som er indplaceret som østers FTA-fartøjer tilladt at fiske medbringe og lande i alt 414 kg østers pr. 14 dages periode startende med lige uger pr. hele FTA-andel. Uopfiskede mængder fra efterårssæsonen 2010 overføres til fiskeri i forårssæsonen 2011. Den overførte mængde fordeles ligeligt på de 9 14-dages perioder.

Det er tilladt for østers FTA-fartøjer at overføre den til en periode højst tilladte fangstmængde til den eller de efterfølgende 14. dages perioder. Der må dog på intet tidspunkt være fisket og landet mere end prorate rationen.

For fartøjer, der er indplaceret som Mindre Aktive Østersfartøjer (håndbrejling), er det med virkning fra den 10. januar 2011 til og med lørdag den 14. maj 2011 tilladt at fiske medbringe og lande i alt 500 kg østers pr. 14 dages periode startende med lige uger.

Det er forbudt at fiske, medbringe og lande østers, der er mindre end 80 gr.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1443 af 15. december 2010, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 10. januar 2011.
Åbning af fiskeriet efter østers i Limfjorden

Med virkning fra den 10. januar 2011, åbnes der for fiskeri af østers på Limfjorden indenfor en fastsat mængde på 400.000 kg. Uopfiskede mængder fra efteråret 2010 overføres til fiskeri i foråret 2011. Af de 400.000 kg østers, der er afsat til fiskeriet i foråret 2011, afsættes der i alt 16.000 kg østers til fiskeri med Mindre Aktive Østersfartøjer (håndbrejling).

Fra mandag den 10. januar 2011 til og med lørdag den 14. maj 2011 åbnes der for fiskeri efter østers i Limfjorden. Det er for fartøjer, som er indplaceret som østers FTA-fartøjer tilladt at fiske medbringe og lande i alt 414 kg østers pr. 14 dages periode startende med lige uger pr. hele FTA-andel. Uopfiskede mængder fra efterårssæsonen 2010 overføres til fiskeri i forårssæsonen 2011. Den overførte mængde fordeles ligeligt på de 9 14-dages perioder.

Det er tilladt for østers FTA-fartøjer at overføre den til en periode højst tilladte fangstmængde til den eller de efterfølgende 14. dages perioder. Der må dog på intet tidspunkt være fisket og landet mere end prorate rationen.

For fartøjer, der er indplaceret som Mindre Aktive Østersfartøjer (håndbrejling), er det med virkning fra den 10. januar 2011 til og med lørdag den 14. maj 2011 tilladt at fiske medbringe og lande i alt 500 kg østers pr. 14 dages periode startende med lige uger.

Det er forbudt at fiske, medbringe og lande østers, der er mindre end 80 gr.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1443 af 15. december 2010, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 10. januar 2011.