Bilag 6 – Åbning af fiskeriet efter østers i Limfjorden

Med virkning fra den 7. oktober 2013, åbnes der for fiskeri af østers på Limfjorden uden for de områder, der er udpeget som Natura 2000 områder.
Med virkning fra den 7. oktober 2013, åbnes der for fiskeri af østers på Limfjorden uden for de områder, der er udpeget som Natura 2000 områder.

Fiskeriet åbnes indenfor en fastsat mængde på 130.000 kg. Af de 130.000 kg afsættes der 100.000 kg østers til fiskeri i efteråret 2013. Af de 130.000 kg østers afsættes der i alt 5.200 kg østers til fiskeri med Mindre Aktive Østersfartøjer (håndbrejling).

For fartøjer, der er indplaceret som østers FTA-fartøjer, er det med virkning fra mandag den 7. oktober 2013 til og med lørdag den 14. december 2013, tilladt at fiske medbringe og lande i alt 186 kg østers pr. FTA-andel pr. 14 dages periode startende med ulige uger.

Det er tilladt for østers FTA-fartøjer at overføre den til en periode højst tilladte fangstmængde til den eller de efterfølgende 14. dages perioder. Der må dog på intet tidspunkt være fisket og landet mere end prorate rationen.

For fartøjer, der er indplaceret som Mindre Aktive Østersfartøjer (håndbrejling), er det med virkning fra den 7. oktober 2013 til og med lørdag den 14. december 2013, tilladt at fiske medbringe og lande i alt 100 kg østers pr. 14 dages periode startende med ulige uger.

Det er forbudt at fiske, medbringe og lande østers, der er mindre end 80 gr.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1405 af 19. december 2012, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft med virkning fra den 7. oktober 2013.