Bedre sent end aldrig for industrifiskeriet

Bedre sent end aldrig for industrifiskeriet

Med udsigten til en markant stigning af den danske brisling-kvote, med 110.000 tons ekstra for 2015, har optimismen fået fat i de fleste af industrifiskerne samt i fiskemelsbranchen, som for første gang nogensinde har oplevet en stigning af kvoten på brisling.

Ikke mindre end 180 millioner kroner bliver det til, når kvoten omregnes til kroner og øre. Men ikke nok med det, har EU-Kommissionen yderligere indstillet, at sperling sæsonen forlænges med to måneder, så man også her kan fortsætte fiskeriet året ud. Fiskeriet stopper ikke som sædvanen tro til november. Som om dette ikke var nok, meldes der nu også positivt ud om bestanden af sild for både Skagerrak og Kattegat. Bestanden er kommet indenfor for det der kaldes, “sikre biologiske grænser.”

Positive udmeldinger fra EU-Kommissionen

Så fiskerne kan nærmest gå på vandet i øjeblikket, og det er ikke kun på grund af de store mængder brisling der findes i havet for tiden, men også pga. de positive og særdeles fornuftige udmeldinger der de seneste dage er løbet ind fra EU, noget fiskerene ikke har været vant til igennem de seneste mange år.

TvMidtVest skriver også at fiskerne nærmest svømmer i brisling for tiden, til stor glæde for både fiskere og virksomheder på havnen i Thyborøn, hvor TvMidtVest har talt med direktør Peter Jensen fra TripleNine samt næstformand i Fiskeriforeningen Thyborøn Alfred Fisker Hansen.

Bedre sent end aldrig

Lidt malurt er der dog kommet i bægeret. For problematikken om en forhøjelse af brisling-kvoten, har stået på siden august og har medført, at flere trawlere nu ligger i havn og kun venter på at den endelige godkendelse går igennem EU Rådet. Det ville ikke have gjort noget, hvis denne kvote forhøjelse på brisling, var kommet lidt før, så fiskerne kunne indrette sig efter det.