Alvorlige sæl problemer allerede for 6 år siden

Alvorlige sæl problemer allerede for 6 år siden

I 2007 mærkede kystfisker Henrik Frithiof med garnbåden R252 Ramona fra hans landingsplads på Christiansø, at noget var riv-rav-ruskende galt omkring øen.
I mange år havde 8 – 10 små lokale fiskerbåde haft et rigtigt godt fiskeri omkring Christiansø, hvor der ingen problemer var med at hente en årsløn på ”toppene” et par mil ud for øen. Fangster på 60 – 70 tons kunne man leve af dengang. Men omkring 2007 skete der noget i området, man opdagede de første par sælhoveder der nysgerrigt kiggede på fiskerne under deres arbejde med garnene. Et fornøjeligt syn for fiskerne og en kærkommen afbræk i dagligdagen, når de kiggede forbi.

Man talte kun 10 til 15 sæler på skærene ved Tat og lidt færre ved Øster Skær, men de var kommet og det skulle siden vise sig, også for at blive. Årene efter fordoblede sælernes antal og Henrik Frithiof måtte sammen med de andre fiskere, trække længere og længere væk fra Christiansø, for overhovedet at fange noget. Ødelagte redskaber og garn blev hverdagen og fangstrejserne blev længere og længere ude. Man prøvede alt for at fange fiskene, længere arbejdsdage med flere og flere garn, men lige lidt hjalp det og så i 2010, hvor Henrik Frithiof var den sidste fisker på Christiansø, måtte også han sande at konkurrencen var ulige og skævt fordelt.

I dag fisker Henrik Frithiof fra Svaneke Havn, stadig med en FKA kvote på 100 tons torsk og et rationsfiskeri efter laks. Torskekvoten blev sidste år kun fisket med 10 tons torsk, så udnyttelsesgraden var her kun en tiendedel af hvad fiskeren fra Svaneke, tidligere kunne hente på små 100 arbejdsdage ved Christiansø for ikke engang 8 år siden. Sælerne har også betydet en anden ting. Skipperen på Ramona R 252 havde tidligere suppleret garn fiskeriet efter torsk med krog fiskeri efter laks. Men i dag må han for at få økonomi i laksefiskeriet, være ude i 4 til 5 arbejdsdag på havet, for at fange laksen. Det har afsted kommet at Henrik Frithiof nu har opsagt sit status som fisker i kystfiskerordningen, da han ikke længere kan overholde reglerne i ordningen med 48 timers reglen.

Selv laksefiskeriet er for nedadgående, med flere end halvdelen af laksen skambidt af sælerne, når krogene bjærges, er disse kun lige til at smide væk. Et sørgeligt syn, for det er store penge der går tabt her. Vi har indtil for nyligt haft afregningspriser på mellem 45,- og 52,- kroner pr. kg, men nu er vi heldige hvis en svensk aftager af store laks, kan afregne os med 30,- kroner kiloet minus omkostninger, svarende til omkring 20,- kroner kiloet. Hvilket ikke er meget at financierer et fiskeri med. Henrik Frithiof forudseer kun en forværring af tilstanden i laksefiskeriet, da flere og flere fiskere slår ind på fiskeriet efter laks, da torskefiskeriet over hele Østersøen nærmest er kollapset, så flere fiskere simpelthen er nødt til at slår over på laks for at overleve.

Andre fiskere igen, kommer igennem krisen ved at sælge deres gamle FKA kvote for på den måde at forbedre likviditeten, men det er kun et skråplan og en ond spiral at komme ind på, for når tingene vender og det gør de forhåbentligt engang, vil priserne for kvoterne være anderledes høje og betydeligt dyrere, end da man solgte. Men fiskerne lever lidt i øjeblikket fra hånden og i munden og har ikke øje for noget der blot ligger måneder fremme.

Situationen er tilspidset og på spørgsmålet fra FiskerForum.com om hvilken form for kompensation eller regulering der skal til, for at kunne rede de Bornholmske fiskere, er det ikke noget Henrik Frithiof kan svare direkte på, for som han siger, ”vi har som garnfiskere haft sæl problemerne inde på livet siden 2007 og siden 2010 er det gået ud over trawlfiskeriet også. Vi ved antallet af sæler er astronomisk højt og at sælormene er ved at kvæle torsken. Men vi ved også, at taler vi ud om vores problemer og lægger tingene på bordet, risikerer vi bare at bliver reguleret sønder og sammen.”

Hvor slemt det står til med hele den bornholmske fiskerflåde, kom frem på krisemødet i søndags i Nexø Hallen, hvor næsten halvdelen af de fremmødte fiskere, kunne oplyse at de havde underskud på driften og direkte negativ økonomi og havde haft det de sidste 3 år. Man undre sig over, at med så lille et antal fiskere på Bornholm, der trænger til hjælp, burde man fra politikernes side kunne overskue at give en rimelig og ordentlig kompensation til dem, indtil sælproblemet er blevet reguleret tilstrækkeligt.

FiskerForum.com