Affaldsjord fra Københavnske byggerier dumpes i Øresund.

Affaldsjord fra Københavnske byggerier dumpes i Øresund.

Overskudsjord fra Cityring og Metrobyggeri, skal bruges ved udbygning af Nordhavnen ved Hellerup. Bierhvervsfisker frygter for det marine miljø. Trafikminister Hans Chr. Schmidt og viceborgmester Eyvind Vesselbo, vil på et orienteringsmøde forklare om konsekvenserne.
Bierhvervsfisker frygter for det marine miljø. Trafikminister Hans Chr. Schmidt og viceborgmester Eyvind Vesselbo, vil på et orienteringsmøde forklare om konsekvenserne.

Henrik Jensen, bierhvervsfisker fra Kalundborg, er bekymret for konsekvenserne, når Københavns Kommune vil udvide Nordhavnen langt mod øst. Ifølge den tidligere erhvervsfisker, har Østersøens miljø lidt betydelig skade, efter Øresundsbroen blev bygget. Og nu lægger myndighederne op til, at der skal slås 1,2 km spuns ned i Øresunds kridtlag og bygges en stor kunstig havn, som delvis vil være beliggende i sejlrenden. Aktiviteter, som Henrik Jensen er overbevist om, vil decimere fiskebestandene endnu mere.

På landsiden er der også store protester imod det ambitiøse projekt. Her er især Gentofteborgere fortørnede over, at København Kommune øjensynlig kan få tilladelse til en kraftig havneudvidelse, som i stort omfang vil påvirke Gentofteborgerne.

På den baggrund holder Foreningen til Gentofte Kommunes Udvikling og Forskønnelse orienteringsmøde om projektet. Mødet afholdes torsdag d. 27 januar 2011, her vil bl.a. transportminister Hans Chr. Schmidt, og Gentofte Kommunes viceborgmester Eyvind Vesselbo deltage.

Nordhavns-projektet angår en udvidelse af den eksisterende Nordhavn og udvikling af en ny bydel med 40.000 beboere, et tilsvarende antal arbejdspladser, en vindmøllepark og en ny krydstogtterminal. Projektet forventes færdigt omkring år 2020 – 2025.