Ændring af kystfisker-rationsfiskerier pr. 1. juli 2018

Ændring af kystfisker-rationsfiskerier pr. 1. juli 2018

Denne meddelelse fra Fiskeristyrelsen er udsendt efter reglerne i Udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 1604 af 19. december 2017, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 1. juli 2018.

Jomfruhummerfiskeri i Skagerrak, Kattegat og Østersøen

Fra den 1. juli 2018 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande 4000 kg Jomfruhummer pr. kalendermåned.

Jomfruhummer fiskeri i Nordsøen EU-zone

Fra den 1. juli 2018 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande 3000 kg Jomfruhummer pr. kalendermåned.

Mørksejfiskeri i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat

Fra den 1. juli 2018 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande 4000 kg Mørksej pr. kalendermåned.

Pighvar og herunder slethvar i Nordsøen

Fra den 1. juli 2018 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande 3000 kg Pighvar og slethvar pr. kalendermåned.

Sildefiskeri i vestlige Østersø ICES område 22R11;24

Fra den 1. juli 2018 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande 10.000 kg Sild pr. kalendermåned.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 1604 af 19. december 2017, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 1. juli 2018.

Kilde. Fiskeristyrelsen FiskerForum.dk