Årsrapport om Fiskerikontrollen 2018
Fiskeristyrelsen har netop offentliggjort årsrapporten for fiskerikontrollen i 2018

Årsrapport om Fiskerikontrollen 2018

Fiskeristyrelsens årsrapport Fiskerikontrol 2018 er nu offentliggjort og omfatter hovedresultaterne af styrelsens kontrolindsats i 2018.

Fiskeristyrelsen, der er en styrelse under Miljø- og Fødevareministeriet, har kontrol med at fiskeriet i de danske farvande lever op til reglerne, som deres væsentligste opgave.
Den udførende kontrol er stationeret på styrelsens enheder i Frederikshavn, Nykøbing Mors, Nymindegab, Kolding, Ringsted, Randers og Rønne samt på styrelsens tre fiskeriinspektionsskibe ”Vestkysten”, ”Havørnen” og ”Havternen”. I alt er der ca. 150 mand og kvinder der arbejder året rundet med kontrol til lands, i vand og lidt i luften foruden administrativ kontrol og elektronisk overvågning.

Inden for det erhvervsmæssige fiskeri blev der i 2018 gennemført 2.759 kontrolforretninger ved landing i havn, mens 551 kontrolforretninger blev foretaget til søs.

Grundlaget for kontrollen i land var 67.711 landinger af fisk, og e landende mængder af fisk i 2018 var på 1.131.168 tons.

Der blev i 2018 gennemført kontrol af 3.310 fangstrejser. Inden for det rekreative fiskeri blev der i 2018 indløst i alt 189.180 fisketegn mod 188.504 i 2017. Der blev i 2018 kontrolleret 3.179 lystfiskere for gyldigt fisketegn.

Læs årsrapporten Fskerikontrol 2018