Aalborg Havn har fået ny driftschef

Aalborg Havn har fået ny driftschef

Søren Bæk Christensen er netop tiltrådt som ny driftschef for Aalborg Havn, hvor han skal binde Aalborg Havns driftsafdeling tættere sammen med datterselskabet Aalborg Stevedore Company.

Den 1. januar 2019 hedder Alborg Havns nye driftschef Søren Bæk Christensen der er tiltrådt Havnens driftsafdeling. Søren Bæk Christensen er ikke et nyt bekendtskab for Havnen og han har den seneste årrække været adm. direktør i Aalborg Havn-koncernens datterselskab, Aalborg Stevedore Company A/S, og dette vil han fortsætte med at være sideløbende med den nye stilling.

Hensigten med den nye organisering er at styrke samarbejdet og synergierne mellem Aalborg Stevedore Company og Havnens driftsafdeling. Med ansættelsen af Søren Bæk Christensen vil man udnytte ressourcerne i fællesskab og på tværs og herved optimere arbejdsgangene, minimere omkostningerne og skabe et mere smidigt og effektivt samarbejde med Havnens kunder. Aalborg Havn ser på den baggrund frem til et 2019 og til den nye konstellation.

Claus Holstein siger om ansættelsen og i egenskab af Havnens administrerende direktør, »Søren har indgående kendskab til driftsarbejdet på havnen, og han er derfor den helt rette til at binde Aalborg Stevedore Company og Aalborg Havns driftsafdeling tættere sammen, både på det forretningsmæssige og det medarbejdermæssige plan«.

Aalborg Havn - Stærk på logistik og samarbejde »Danmarks bedst planlagte havneområde« er beliggende udenfor byen på de åbne vidder - med plads til langsigtet udvikling. Udover de kajnære faciliteter ejer Aalborg Havn 4,2 mio. m2 erhvervsarealer i baglandet, hvor infrastrukturen er tæt knyttet til motorvej E45. Næsten 100 virksomheder har allerede etableret sig i det attraktive område, heraf omkring halvdelen på de kajnære arealer. Aalborg Havn er et aktivt og rationelt led i den enkelte havnekundes logistikkæde; et knudepunkt for alle typer gods og alle former for transport med skib, lastvogn og jernbane - med Nordic Transport Centre, integreret i det samlede servicetilbud, der også rummer bl.a. Danske Fragtmænds terminal og lagerhotel. Sammen med de private havne Aalborg portland A/S og vattenfall A/S er Aalborg Havn i dag Danmarks 5. største havnesystem målt på samlet godsmængde. Aalborg Havn er samtidig  Grøndlands eneste basishavn i Europa - med ugentlig forbindelse til og fra Grønland - i direkte forlængelse af det globale container netværk via feederruten rotterdam - Aalborg - göteborg.  Containerterminalen på Aalborg Havn har kapacitet til håndtering af 100.000 containere årligt. Fra den specielle projektkaj udskibes løbende offshoreinstallationer og vindmøller, håndteret af alle former for materiel. 

Kilde: AAlborg Havn PR FiskerForum.dk