Norsk eksport af fisk og skaldyr sætter igen rekord

Norsk eksport af fisk og skaldyr sætter igen rekord

2018 blev ikke året hvor nordmændene brød den magiske grænse på 100 milliarder NOK, men med et resultat på 99 milliarder i eksporten af fisk og skaldyr, var de kun et mulehår fra den helt enestående rekord i 2018.

Siden 2018 har stigningen i den norske fiskeeksport været meget konstant, kun med en svag tilbagegang i 2011 og 2012, er omsætningen steget år fra år. Målt over hele perioden fra 2008 til 2018 er der tale om stigninger samlet på hele 122 procent.

Den norske opdrætslaks står fortsat for den største eksportværdi.

I 2018 eksporterede Norge for 2.7 mio tons fisk og skaldyr for den nette sum af 99 mia NOK. Svarende til en volume-øgning på 4 procent og en værdiforøgelse på 5 procent eller 4,6 mia NOK mere end i 2017, skriver Kystmagasinet på sin nyhedsside. De skriver videre, at selvom den magiske grænse ikke blev nået, så var det alligevel rekordår for både størst volumen og værdi.

Renate Larsen sætter som administrerende direktør for Norges Sjømatråd, følgende ord på året 2018, som hun mener har været præget af den uafklarede Brexit-situation i Storbritannien samt handelskrige og forskellige udfordringer på et meget broget verdensmarkedet. Den norske eksport af fisk og skaldyr til EU, blev dog øget i det forgangne år, væsentligst pga. lavere konkurrence og en yderst gunstig norsk kronekurs i forhold til Euroen. Derimod er eksporten til Asien faldet, overvejende som følge af øget konkurrence samt vanskeligheder med markedsadgangen til specielt Kina.

Fordelingen mellem havbrug og fiskeri

I opgørelsen for 2018, har forholdet mellom det norske havbrug og fiskeriet, kun ændret sig en smule fra 2017 og til 2018. Omsætningen af fisk fra havbrug udgør nu 72 procent (en øgning på 3,4 mia. NOK) af den samlede omsætning, mens volumen kun udgør 40,5 procent af omsætningen, (svarende til 1,1 mio tons)

Den Norske Fiskeriminister Harald Tom Nesvik har da også hurtigt været ude med lovprisninger af den nye rekord for norsk eksport af fisk og skaldyr. For som ministeren påpeger, er utrolige gode nyheder for norsk økonomi. Et resultat der positivt bidrager til værdiskabningen samt sikringen af de mange arbejdspladser, som i fiskeribranchen findes jævnt fordelt over hele Norge. Ligeledes fremhæver Fiskeriministeren, at mens værdien af eksporten er øget med 60 procent de sidste fem år, er volumen kun øget med knapt 10 procent. Han mener derfor, at det er behov for at vækste yderligere på volumen, så branchen kan udvikle sig endnu mere. Hvilket da også er den norske regerings målsætning, at erhvervet fortsat skal vokse. Noget fiskeriministeren hårdt arbejder på hver dag, slutter Harald Tom Nesvik.

Du kan læse hele artiklen her i Kystmagasinet.no

Kilde: Seafood.no og Kystmagasinet.no FiskerForum.dk