Norsk fiskeindustri kunne forbedre eksporten med 30 mia NOK

Norsk fiskeindustri kunne forbedre eksporten med 30 mia NOK

Det Norske Fiskeindustri har trods eksport-rekord på 99 mia i 2018, alligevel ladet en omsætning på lige ved 30 mia NOK, glide ud mellem fingrene. Sådan udlægges eksporttallene fra Norges Sjømatråd der mener, at når syv ud af ti fisk eksporteres uforarbejdet, medfører det både tab af norske arbejdspladser, men også og ikke helt uvæsentligt, tab af eksportværdi i omegnen af 30 mia. NOK.

Analytiker Ingrid Kristine Pettersen i det norske Sjømatråd, peger helt konkret på eksporten af laks og torsk der, hvis de blev fileteret i Norge, ville betyde en øget merværdi i eksporten på ikke mindre end 30 mia. NOK. Hun understøttes af direktøren Renate Larsen i Norges Sjømatråd der bekræfter, at der i dag sendes flere ubearbejdet fisk ud af Norge end for 10 år siden og at en forarbejdning af fisken i givet fald og anslået ville øge eksportværdien betydeligt.

Diskussionen er gammel og velkendt i Norge, hvor forskellige politikere og regeringer, alle har ønsket at flere norske fisk bearbejdes og forædles i Norge, istedet for at sende hele frossen fisk til udlandet til videreforarbejdning.

Flere norske fisk forarbejdes i udlandet

Norsk Sjømatråd offentliggjorde mandag den 7. januar 2019 tal, der viser at eksporten af uforarbejdet fisk øges, stik imod intentionerne om at forædle og forarbejde flere norske fisk hjemme i fiskeindustrien. Tallene viste, at 72 procent af al norsk sjømat, blev sendt uforarbejdet ud af landet til fiskeindustrier i Asien og Europa samt USA, hvilket er en øgning på 6 procent over de sidste 10 år.

Kunne udviklingen vendes og flere fisk blev forarbejdet i Norge, ville det konkret betyde, at vildtfanget fisk fileteret i Norge, kunne øge eksportværdien med ca. 10 mia NOK og hvis norske laks ligeledes blev fileteret i Norge, ville det betyde yderligere 20 mia NOK i eksportkassen. I dag, sendes 84 procent af de norske laks ud af landet unden filetering, hvilket også her er en udvikling som ifølge Norges Sjømatråd, går i den forkerte retning. Det samme ser man med den norske torsk.

Løsningen mod at sende hele frossen fisk til lande med lave lønomkostninger, er i den hjemmelige norske fiskeindustri, at øge brugen af robotter og anvende ny teknologi. Et teknologisk løft med mere automatisering, kunne løfte bekæftigelsen med det dobbelte, fra de nuværende 58.000 fuldtidsstillinger til 50.000 flere arbejdspladser.

Kilde. Norges Sjømatsråd FiskerForum.dk