Åbent brev til Damanaki fra den færøske fiskeriminister

Åbent brev til Damanaki fra den færøske fiskeriminister

I et brev fra den Færøske Fiskeriminister Jacob Vestergaard skriver han følgende, som svar på Damanaki’s besøg på Færøerne, hvor den europæiske fiskerikommissær blandt andet havde forslået ens kvoter for makrel, for både Island og Færøerne.

Brevet lyder

Kære kommissær – Lad mig først takke dem for deres åbne og konstruktive tilgang til makrel spørgsmålet. Vores drøftelser i Færøerne tidligere på uge, har været nyttige for den videre
forhandlingsproces vedrørende den fælles kvote for makrel.

Under vores første møde i MiW06;vagur sidste onsdag , foreslog de, at Færøerne
og Island skulle have samme kvoteandel af makrellen, på grundlag af fordelingsnøglen.

De gentog deres forslag igen under vores andet og sidste møde i Thorshavn, sidste torsdag.

Siden torsdag har jeg nøje overvejet forslaget, og har truffet en afgørelse. Jeg kan ikke acceptere en fremtidig færøsk andel af makrelkvoten , som er lig med den kvote, som også tildeles Island, hvilket er langt under de 15 procent af TAC`en, som jeg tydeligt tilkendegav under mødet, var et minimum og som gerne skulle afspejle den forskel i kvoten, jeg fremlagde på mødet, der skal være mellem Island og Færøerne.

Det er min faste overbevisning at Færøerne, som en meget central spiller i kvoteforhandlingerne, også skal behandles som en sådan og dette samtidig gerne skulle kunne ses i kvotetildelingen.

Uanset mit standpunkt opfordre jeg dem fortsat til, med deres beundringsværdige indsats, at finde en løsning på dette komplekse problem. Jeg vil også gerne forsikre dem om, at jeg støtter dem i deres bestræbelser på at finde et kompromis mellem alle implicerede kyststater, så længe kvotedelingen for makrellen er hovedtemaet. Til slut vil jeg gerne pointere, at Færøerne aktivt vil fortsætte med at arbejde for at nå en løsning på problemet.