Åbenlyst tåbelig rådgivning lukker fiskeriet i Vestlige Østersø

Åbenlyst tåbelig rådgivning lukker fiskeriet i Vestlige Østersø

Chefbiolog i Danmarks Fiskeriforening PO, Michael Andersen, tordner i sidste nummer af FiskeriTidende, mod ICES´s rådgivning for torsken i Østersø for 2017, der reducerer torskekvoten trods klare tegn på fremgang.

Han siger blandt andet i FiskeriTidende.dk, »Det er simpelthen så idiotisk, at man næsten ikke orker at diskuter det. På et eller andet tidspunkt må der da være en ansvarlig person der sætter foden i jorden og fastslår, at en kvote ikke skal reduceres i en situation, hvor den biologiske vurdering er, at bestanden vokser

Der er enkelte der har spurgt Fiskeriforeningens biolog om ikke det kunne være en god ide at lukke for fiskeriet i den vestlige del af Østersøen i et år og så se om ikke det hjælper. Svaret kom prompte fra Michael Andersen, Det var måske en bedre idè at lukke ICES rådgivning i et år, og så se om ikke de kunne komme på noget, der kunne bruges

Den usædvanlige dårlige bestandsvurdering

Den videnskabelige rådgivning for 2017 truer med reelt at lukke for det livsvigtige torskefiskeri i den vestlige Østersø. Forskerne fra ICES – Det Internationale Havforskningsråd – har tirsdag, i sidste uge, offentliggjort en rådgivning med en årlig samlet kvote på torsk i den vestlige Østersø på mellem 917 tons og 3.081 tons, hvilket er langt under kvoten for 2016, der er på 12.720 tons.

Hvis Ministerrådet senere på året vælger at følge biologernes rådgivning, så vil det få katastrofale følger for det kystnære fiskeri i den vestlige Østersø, der dækker området fra den sydjyske østkyst, Bælterne, Øresund og helt over til Bornholm.

»Der er ikke mindre end en katastrofe,« kommer det samstemmende fra formanden for Danmarks FiskeriForening PO Svend-Erik Andersen. »Det vil være ensbetydende med en lukning af fiskeriet, fordi torsken udgør hele rygraden i det kystnære fiskeri. Det er derfor reelt en lukning af det danske fiskeri i den vestlige del af Østersøen – og dermed en lukning af de fiskerihavne, der er i området

Kvoten sender fiskere ud af erhvervet

Udmeldingen kommer i kølvandet på både en kvotereduktion og indførelsen af en udvidet lukkeperiode i 2016 – fiskerne i den vestlige Østersø lå stille fra midt i februar til udgangen af marts i år – og det vil være et dødsstød for de resterende fiskere med ikke blot endnu en, men en så voldsom kvotereduktion, som der bliver lagt op til her.

»Her er det vigtigt at huske, at biologerne ikke mener, at bestanden af torsk er i en ringere tilstand end for et år siden. Fiskeridødeligheden er faldet, og selv om den ikke er, hvor den skal være, så er der ikke tale om en krise for bestanden. Derfor skal man ikke alene se på de biologiske omstændigheder,« understreger formanden for DFPO.

Han peger på, at en kvotereduktion – som anbefalet af ICES – vil medføre, at fiskerne stopper og forlader erhvervet. Det rammer ikke kun fiskerne, men de omkringliggende samfund i de større fiskerihavne i den vestlige del af Østersøen.

»Der er ingen tvivl om, at det vil lukke fiskerihavne, og det er simpelthen ikke acceptabelt. Vi er ude over grænserne for normalitet, og vi kan derfor ikke køre kvotefastsættelsen efter et standardiseret regneark – vi er nødt til at finde et andet grundlag at fastsætte kvoterne på end den rent biologiske,« udtaler Svend-Erik Andersen.

Biologer i panik

Michael Andersen er også stærkt kritisk over den bestandsvurdering, som ICES lægger til grund for sin kvoteanbefaling. Han mener, at den ganske enkelt er af en uhørt dårlig kvalitet.

»Biologerne vælger at bruge en model til beregning af bestandsvurderingen, der er helt ude af trit med virkeligheden. Man forsøger så at sige at få virkeligheden til at passe med modellen, selv om det selvfølgelig er det modsatte, der burde være tilfældet,« siger DFPO´s biolog videre.

Han nævner, at biologerne er i vildrede over, at den lovede udvikling af bestanden i den vestlige Østersø ikke er opnået, sådan som de ellers havde forudset. Det betyder, at man vælger at anbefale den helt ekstreme reduktion.

»Biologerne går lidt i panik over, at man ikke er kommet meget nærmere målsætningen. Situationen er godt nok bedre, end den var sidste år, men den er ikke så meget bedre, som man havde ønsket,« forklarer Michael Andersen.

Formanden for Danmarks Fiskeriforening PO, Svend-Erik Andersen, langer også hårdt ud, »Det er i høj grad utroværdigt, når man år efter år må konstatere, at biologerne tager fejl. Det hverken kan eller skal være fiskerne, der betaler for fejltagelserne, og da slet ikke, når det biologisk kan forsvares med en langt lavere reduktion af torskekvoten

Østlige Østersø

For torskekvoten i den østlige Østersø – det er farvandet nord, øst og syd for Bornholm – lyder anbefalingen fra ICES på en mindre reduktion af fangsterne på 8 procent sammenlignet med rådgivningen for 2016.

»Det virker helt hen i vejret, at man anbefaler en lavere fangstkvote for en bestand, der helt uomtvisteligt er i fremgang. Vi kan acceptere en uændret kvote for 2017, men en reduktion er helt udelukket,« kommer det bestemt fra en oprørt Svend-Erik Andersen (DFPO).