Udenrigshandel med fisk og fiskeprodukter steg i 2014

Værdien af den danske import og eksport af fisk og fiskeprodukter er på sit højeste i 10 år. Dog er faldende priser på især industrifisk til fiskemel og -olie skyld i, at fiskernes indtjening generelt er faldet sammenlignet med 2013. Det viser Fiskeristatistisk Årbog 2014, der netop er offentliggjort af NaturErhvervstyrelsen.

Fortsæt med at læse

Nyt fra Færøerne uge 50

**Gadus** kom i ugens løb hjem med 525 tons filet til Klaksvik, overvejende torsk, som de har fisket i Barentshavet. Fangsten er efterfølgende blevet solgt til England. Fiskeriet har dog ikke været det aller bedste på turen, en tur som har varet i ca. 3 måneder. Nu bliver der en lille pause i fiskeriet, da Gadus efter landingen, er taget på værft i Tórshavn.

Fortsæt med at læse