2011 mindstepriser fra Danske Fiskeres PO

2011 mindstepriser fra Danske Fiskeres PO

Fiskernes sikkerhedsnet er for de fleste arter på samme niveau som i 2010 – men mindsteprisen for rødspætter sænkes. De helt små rødspætter får en mindstepris på blot 4,26 kr./kg. 3´skal koste 5,89 kr./kg. og 1´og 2´ må ikke handles under 6,14 kr./kg.
Danske Fiskeres Producent Organisation, der fra hovedkontoret i Taulov ved Fredericia, administrer mindsteprisordningen for omkring 1.000 danske fiskefartøjer, har lagt de opdaterede mindstepriser for 2011 ud på nettet.

Medlemmer af PO’en har ret til at få tilbagetaget deres fisk fra markedet, såfremt mindsteprisen ikke kan opnås og derefter modtage en garanti- eller tilbagebetaling, der oftest er identisk med mindsteprisen.

Organisationen opkræver et medlemstilsvar på få øre pr. kg. landet fisk og fiskeren er dermed sikret mod betydelig økonomisk tab, i tilfælde hvor fisken ikke kan afsættes.

Nedenstående link henviser til listen med de gældende mindste- og tilbagebetalingspriser pr. 1. januar 2011