En bestand uden historie

En bestand uden historie

Gastronomer sætter pris på sej, især i Tyskland og Frankrig. Men dens grålige kød forhindrer den i at nå samme salgssucces som torsk og kuller.
Denne mangel på modtagelighed på markederne og dermed sejens lave rentabilitet har uden tvivl beskyttet den mod overfiskning. Selv om det er en bundfisk, kommer den desuden ikke præcis de samme steder som torsk og kuller, og i modsætning til dem jager den mere i vandsøjlen end på bunden. Den fanges derfor ikke meget som bifangst. Tværtimod skyldes de fleste fangster af sej målrettede fiskerier, med bundtrawl eller snurrevod, hovedsagelig på kanterne af kontinentalsoklen mellem Skotland og Norge.

Af ovennævnte årsager har der aldrig varet ressourceproblemer for sej. Kvoterne bliver i øvrigt aldrig brugt helt op. Det er derimod et af EU’s mest stabile bundfiskerier. I 30 ar har der varet en regelmæssig rekruttering til bestanden, en regelmæssig voksen biomasse, og der landes regelmæssigt omkring 100 000 tons om året. Da det endvidere er muligt at målrette den ret præcist, skaber sejfiskeriet meget lidt genudsmidning. Ikke desto mindre er der som for alle de bestande, EU deler med Norge, en flerårig plan for sej. Den har varet i kraft siden 2004 og blev reguleret i 2008. Den bygger kun på en fangstbegrænsning. Disse begrænsninger beregnes på grundlag af en fiskeridødelighed svarende til bestandens tilstand. I øjeblikket ligger den voksne biomasse langt over forsigtighedsgrænsen på 200 000 tons. Fiskerimulighederne beregnes derfor på grundlag af fiskeridødeligheden på 0,3 (2), der sikrer en udnyttelse med et maksimalt bæredygtigt udbytte. Det eneste element, der kan andre TAC, er de naturlige udsving i rekrutteringen.

Der forventes ingen ændringer for fremtiden. Opretholdelsen af den aktuelle fiskeridødelighed ventes at kunne sikre en stabil bestand og en optimal udnyttelse. Der skal kun en salgsindsats til for at lære den brede offentlighed at sætte pris på denne fisks smagsmæssige egenskaber. Visse fiskerier efter sej har for nylig faet tildelt det velkendte mærke for bæredygtigt fiskeri, og det burde måske kunne få sejen ind på vejen mod forbrugernes anerkendelse.