Video – På sildefiskeri med den norske båd Hillersøy

Video – På sildefiskeri med den norske båd Hillersøy

I mange hundrede år har sildefiskeriet i Norge været et traditionsrigt levebrød for beboerne langs norske kysten.

Generation efter generation har fiskerne langs de kystnære klippeskær oplevet silden nærmest koge i havet og netop nu i februar begynder silden sin gydevandring sydover til Vestlandet. Denne vandring skaber grundlag for en levende kyst, både hvad angår økonomi og beskæftigelse for beboerne, men også for det mangfoldige liv i havet og for dyr og søfugle.

Se videoen her og ta` med om bord på fiskefartøjet Hillersøy, og oplev eventyret med sildene.