Vestjyske trawlere henter pæne brislinge-fangster
flere Hvide Sande trawlere har de seneste dage hentet og landet større fangster af brisling.

Vestjyske trawlere henter pæne brislinge-fangster

Industrifiskerne er ramt, forbi kvoten for fangsten af brisling er skåret ned med 20 procent af biologerne i forhold til sidste år. Men fiskernes egne fangster modsiger dette, hvilket bekræftes af de seneste brisling-fangster kystnært.

 

Forskerne og biologerne forsvarer sig med, at de sidste målinger viser, at den nye årgang af brislinger kun er ca. 60 procent af, hvad den har været i den seneste periode. DTU Aqua, der har opgaven med at måle bestanden af brisling, mener at målingerne er til at stole på.

 

Mod dette står fiskernes fangster
Som da flere Hvide Sande trawlere de seneste dage har hentet og landet større fangster af brisling. Mængder på 83 tons og op til 130 tons med flere, er de seneste dage landet ved industrikajen i Hvide Sande. Så det billede af, at der skulle være færre brisling end sædvanligt, er absolut ikke det indtryk man får når der landes brisling for tiden. Tværtimod viser de sidste dages fiskeri, at det billede som biologer og forskere prøver at overbevise branchen om, ikke holder stik. Men det gør derimod fiskernes, der med de seneste dages fiskeri, med kun få slæb på ganske kort tid, kan fylde lasten og derefter lande rekordstort. Det tyder derfor ikke på at der overhovedet mangler brisling i det danske område.

 

Rådgivningen og bestandsvurderingen må kunne gøres bedre, så fiskerne ikke igen står som taberne i kampen, med utilregnelige kvote-mål og usammenhængende samt dårlige bestandsvurderinger.