Verdens største opdrætsanlæg for unglaks etableres i Norge

Verdens største opdrætsanlæg for unglaks etableres i Norge

Det kæmpestore planlagte opdrætsanlæg ved Flørø i Norge, bliver verdens hidtil største landanlæg til produktion af laksesmolt. Anlægget får en størrelse og udbreddelse der svarer til 12 hele fodboldbaner.

De imponerende tal der angiver den kvadratmæssige størrelsen har også en økonomisk side, der hører til i den absolut top, hvor europæiske investorer har satset milliarder på det landbaserede opdrætsanlæg i Florø på den norske vestkyst.

Til investeringens størrelse og omfang siger Kjell Audum Aasen fra Opdrætsselskabet »Nekst«, at man har arbejdet benhårdt på at få anlægget financieret. Han sammenligner indsatsen, med en ekstrem vippetur i stormende kuling og snevejr ud for Norges vestkyst, overfor europæiske investorer der undervejs ønskede af satse mindre. Øvelsen lykkedes og der blev skaffet de nødvendige 3 milliarder norske kroner.

Aftalen som Nekst har underskrevet er en intentionsaftale med et pourtigisk dagligvarekæde som sælger fisk i hele Europa og det polske selskab Graal, der er en af Polens største fiskeforædlere.

Du kan læse mere om det kæmpestore opdrætsanlæg her