Venø Fish Farm AS i Limfjorden klar med de første små østers til udsætning

Forventningerne er at skabe en årlig produktion af østers på ca. 10.000 tons, hvilket er fem gange så meget som der i dag fiskes fra Limfjorden. Dermed vil østersfiskerne i området få et nyt og solidt grundlag for at blive i erhvervet, og dermed skabe flere arbejdspladser og øge indtjeningen branchen.
Projektet har ellers tidligere mødt kritik fra Limfjordens erhvervsfiskere , der frygter at produktionen fra den nye østersfarm på Venø kan presse priserne i bund, med en produktion på 10.000 ton om året. ”Det er mange østers, så vi frygter, at prisen på østers falder og at det kommer til at gå ud over vores indtægt,” fortalte Limfjordsfiskernes formand Benny Andersen dengang.

En frygt som konsulent i Thyborøn Havns Fiskeriforening Bent Bro, beroligende kunne nedtone, at hvis produktionen i løbet af 10 år kommer op på 10.000 tons, ville dette kun svare til mellem 2 og 3 procent af franskmændenes årlige forbrug af østers.

Den nye østersfarm sigter også mod nye markeder, som for eksempel Kina. Dermed er det slet ikke hele produktionen, der ender på de markeder, hvor limfjordsfiskerne normalt afsætter deres østers.

Det er et langsigtet projekt og med udsætningen om en lille måned af de første små østers, varer det op til 3 år inden de har vokset til mellem 80 og 120 gram, har de nået en størrelse, hvor de kan sælges.

Projektet er støttet af GUDP-midlerne med 10 mio. kroner og har en samlet projektsum på 16 mio. kroner, med støtte fra forskere fra Københavns Universitet og konsulentfirmaet Aquamind samt Thyborøn Fiskeriforening og Venøsund Fisk. Ligeledes er Gallway Shellfish Limfjordsøsters og tre lokale fiskere, Henrik Foldager, Allan Leslie Bach samt Niels Ole Hansen sammen om projektet.