Vejledningen for discard er nu klar

Vejledningen for discard er nu klar

Det er NaturErhvervstyrelsens to vejledninger til fiskeri omfattet af discardforbuddet der nu ligger klar på nettet.

Det fælles europæiske regelsæt er endnu ikke endeligt på plads, og derfor kommer vejledningerne først nu.

Discardforbuddet træder i kraft 1. januar, og de to vejledninger – en for fiskeri efter torsk og laks i Østersøen og en for både industrifiskeriet og det pelagiske fiskeri – fortæller på få sider, hvordan fiskerne skal håndtere de nye regler.

Vejledningerne fortæller fx, hvordan man som fisker skal føre logbog – både den elektroniske og papirlogbogen – hvordan meldinger skal afsendes og hvordan man udfylder sin landingserklæring.

Se vejledningen for torsk og laks i Østersøen

Vejledning til landingsforpligtelsen – discardforbud Østersøen

Se vejledningen for det pelagiske fiskeri og industrifiskeriet

Vejledningen til landingsforpligtelsen – discardforbud industri og pelagisk for Nordsøen, skagerrak og Kattegat.

Forsinkede regler

NaturErhvervstyrelsen ville gerne have offentliggjort vejledningerne tidligere, men på grund af forsinkelsen af de fælleseuropæiske discardregler, har det ikke været muligt at give fiskerne brugbare informationer før nu.

Til gengæld er vejledningerne nu også så korrekte som muligt. Vejledningerne bliver rettet til i takt med, at EU-reglerne falder endeligt på plads.

Der er åbent mellem jul og nytår

Eftersom discardforbuddet træder i kraft allerede fra den 1. januar 2015 og vejledningerne om reglerne for fiskeri under landingsforpligtigelsen er helt nye, vil NaturErhvervstyrelsen holde telefonerne åbne mellem jul og nytår.

Det sker som en service overfor fiskerne, så de kan ringe med tvivlsspørgsmål omkring fiskeriet, og hvordan de skal forholde sig, når forbuddet mod discard bliver gældende.

Mandag den 29. og tirsdag den 30. december kan man således rette spørgsmål på telefonen til fiskerikontrolchef Mik Jensen på 20 41 41 42. Det kan begge dage ske i tidsrummet fra 9 til 15.

Fredag den 2. januar kan man i samme tidsrum – fra 9 til 15 – rette spørgsmål på telefonen til kontrolkoordinator Jacob Handrup på 72 18 59 74. Indenfor NaturErhvervstyrelsens almindelige åbningstid skal fiskere ringe til hovednummeret.