Vandlopperne nederst i havets fødekæde.

Vandlopperne nederst i havets fødekæde.

Cowi og DTU Aqua sætter i en artikel i Aktuel Naturvidenskab, fokus på hvorledes olieforurening påvirker smådyrene nederst i havets fødekæde.
Emnet er højaktuelt for blandt andet det arktiske område, hvor risikoen for olieforurening i de sårbare farvande, er steget i takt med klimaforandringerne får havisen til at smelte. Et faktum der giver skibstrafikken mulighed for nye ruter, sammen med olieindustriens muligheder for at åbne nye oliefelter.

I tilfælde et udslip, hvordan påvirker olieforureningen så vandlopper, som er fødegrundlaget for fisk, havfugle og pattedyr i havet?

Tidligere har man fortrinsvis undersøgt oliens effekt på havpattedyr og fugle, mens konsekvenserne for dyrene der rangerer nederst på fødekædens stige, ikke har haft den samme bevågenhed.

Det spørgsmål behandler DTU Aqua sammen med Cowi i en artikel i Aktuel Naturvidenskab.

Læs artiklen nedenfor
”Olie i Arktis – eventyr eller mareridt?” af Julie Cornelius Grenvald, Morten Hjorth, Line Reeh og Torkel Gissel Nielsen

Kilde: DTU Aqua
FiskerForum.com