Vadehavets Stillehavsøsters skal nu jages mere kommercielt
Fiskeriminister Eva Kjer Hansen sætter nu ekstra skub i fiskeriet efter stillehavsøsters i Vadehavet, efter hun i februar måned sagde god for en forsøgsordning med fiskeri i Vadehavet.

Vadehavets Stillehavsøsters skal nu jages mere kommercielt

Fiskeriminister Eva Kjer Hansen sætter nu ekstra skub i fiskeriet efter stillehavsøsters i Vadehavet, efter hun i februar måned sagde god for en forsøgsordning med fiskeri i Vadehavet, hvor man med håndholdte redskaber som net eller skovl kunne samle stillehavsøsters ind med henblik på salg.

Dette fiskeri får nu et mere kommercielt tilsnit, når der nu etableres et såkaldt modtagecenter for østers ved Vadehavet, som det lokale fiskeri af store mængder stillehavsøsters nu kan se frem til et mere kommercielt fiskeri.

Der er ifølge en pressemeddelelse fra Udenrigsministeriet / Fiskeristyrelsen afsat 150.000 kr. til det lokale modtagecenter, hvor der er bedre muligheder for kommerciel udnyttelse af områdes skaldyr. Her bliver det Foreningen Muslingeerhvervet der skal etablere faciliteterne og lokalerne, der skal modtage de op mod 72.000 tons stillehavsøsters der findes i vadehavsområdet.

Selv siger Eva Kjer Hansen, »Nu skal eksperter afklare, hvor meget der kan reserveres til forbrugere, og hvor meget der skal være til fuglene. Vi skal have forstærket indsatsen mod stillehavsøsters, fordi de skader Vadehavet. I første omgang har vi givet tilladelse til forsøgsfiskeri med håndholdte redskaber, men vi kigger også efter løsninger på, om man kan få lov til at gøre det med større redskaber.«

Det lokale skaldyrs-centerer skal etableres for at imødekomme Fødevarestyrelsens regler om fødevaresikkerhed. Ifølge meddelelsen fra ministeriet er der i forvejen modtagecentre ved Limfjorden og på østkysten.