Undersøgelse af brand om bord på fiskeskib

Undersøgelse af brand om bord på fiskeskib

Undersøgelse af branden om bord på fiskeskibet ATHENA den 27. oktober 2010 i Atlanterhavet ud for Mauritaniens kyst.
Den 27. oktober 2010 udbrød der brand i den færøske fabrikstrawler ATHENA, da skibet med 111 besætningsmedlemmer om bord var under sejlads til fiskeri i Atlanterhavet ud for Mauritanien.

Branden der udbrød i et lastrum på 1. dæk og spredte sig hurtigt igennem en åbentstående luge til et pakkerum ovenover på 2. dæk, hvor den blev kraftigt næret af store mængder bølgepapemballage og lufttilgang igennem åbentstående døre og skydelemme i tilstødende skotter.

Ingen personer kom til skade ved branden, men der skete store brandskader i de to rum og omfat-tende sod- og røgskader i skibets fabriksanlæg og aptering.

Branden var forårsaget af kortslutning og lysbue ved en belysningsinstallation i lastrummet.

Den Maritime Havarikommission har på vegne af de færøske søfartsmyndigheder undersøgt om-stændighederne ved branden, og resultatet af undersøgelsen er fremsendt til de færøske søfarts-myndigheder Sjóvinnustýrið, www.fma.fo .