Underskriftsindsamling benytter »Old and Fake News«

Underskriftsindsamling benytter »Old and Fake News«

I fiskeribranchen er man efterhånden vant til underlødige og udokumenterede påstande fra både den ene og den anden interesseorganisation, som foreningen »OurFish« der linker et påstået »overfiskeri« sammen med det europæisk og dermed også det danske fiskeri.

En påstand, der i store reklamer understøttes af halvnøgne kendissers omklamring af stakkels forsvarsløse fisk. En organisation der er partner både med Deutsche »Umwelthilfe« og oprettet under engelske »Funding Fish«. Usmageligt og direkte usandfærdige påstande, bliver ikke mere rigtige af, at populære kendisser, skuespillere, sangere samt andre stiller sig op i en sag, »Der ingen gang har på jorden«.

Dansk fiskeri kan sige sig fri for alle disse organisationers påstande, da fiskeriet for over 90 procents vedkommende er MSC mærket fiskeri.

Danske fiskere gør et stort stykke arbejde for at fiske bæredygtigt og skånsomt. Men det er ikke nok, at siger det, derfor kan man nu også fysisk se det, når fisken eller skaldyrene købes ind.

Igennem Danmarks Fiskeriforening PO arbejder man for at alle danske fiskerier skal gøres så bæredygtige, at de kan blive certificeret efter den internationale standard for bæredygtigt fiskeri, MSC (Marine Stewardship Council).

Med MSC’s blå stempel kan forbrugerne stole på at den fisk, de køber, kommer fra et fiskeri, der er dokumenteret som bæredygtigt gennem en uafhængig ekspertvurdering. Over 90% af alle fisk, der fanges af danske fiskere, stammer i dag fra certificerede fiskerier. Men det stopper ikke her, målet er 100 procent.

  • Med det blå MSC-mærke støtter man bæredygtigt fiskeri. Forvaltningen af disse fiskerier hjælper med at bevare fiskebestande og deres leveområder samt sikre, at det kan betale sig for erhvervet at fiske bæredygtigt.
  • For at blive MSC-certificeret gennemgås de enkelte fiskerier af uafhængige eksperter for at sikre, at de lever op til krav for miljømæssigt bæredygtigt fiskeri. Årlige kontrol sikrer, at fiskerierne lever op til kriterierne for bæredygtigt fiskeri.
  • MSC-certificerede fiskerier sikrer ikke kun en fiskeart, men hele økosystemer så havene bevares utæmmede, bæredygtige og rige på liv.
  • Hele værdikæden fra hav til bord skal sikre, at MSC-certificerede fisk og skaldyr ikke blandes med ikke-certificerede fangster. På den måde er du sikret et rent, sporbart og bæredygtigt produkt, hvis du vælger det blå MSC-mærke.
  • Du kan få bæredygtige fisk og skaldyr, alene i Danmark findes der mere end 1400 produkter. Her kan du få alt fra marinerede sild til hummer – alt sammen med det blå MSC mærke.
  • Hver gang du vælger et produkt med den blå fisk t i køledisken eller hos fiskehandleren, giver du både fiskerne, restaurationsbranchen og fødevareindustrien en grund til at sikre bæredygtige og vilde fisk og skaldyrsbestande.

Køb dansk fisk og skaldyr

Så ønsker man at støtte det bæredygtige fiskeri og sikre sig mod, måske uforvarent at købe fisk der stammer fra et udenlandsk overfiskeri, så køb dansk fisk. Så støtter du en god sag og ikke en udenlandsk organisation, som man nogen gange kan mistænke for i endnu højere grad, at bringe FAKE News ind i offentligheden, for at skabe et økonomisk grundlag og dermed en sikkerhed for deres eget velbefindende og egen overlevelse end fiskenes.

Så inden du skriver under på »Stop Overfiskeri« eller andre tilsvarende underlødige kampagner, kan du som organisationen »OurFish« opfordre til, allerede vinge punkterne af som »done«.

»OurFish« kræver blandt andet at EU´s fiskeriministre skal:

  • Sørge for at de samlede tilladte fangstmængder (TAC’er) følger videnskabelige råd (Done – de følger allerede anbefalingerne fra ICES og har gjort det længe)
  • Sikre at fiskekvoterne i højere grad gives til naturskånsomme fiskerier og fiskerivirksomhed, der udøves med respekt for lovgivningen og fiskebestandenes fortsatte sundhed (Done MSC certificerede fiskeri)
  • Indføre elektronisk overvågning af fiskefartøjer for på den måde at stoppe udsmid og sikre, at hele fangsten bliver registreret (Done – AIS er monteret på de fleste større fiskefartøjer, der fanger størstedelen af dansk fiskeri – flere har også kameraovervågning monteret)

Så du behøver ikke skrive under i dag – for påstanden om overfiskeri i Danmark er FAKE News og beskrivelsen af fiskeriet idag er OLD News.

Du kan læse om underskriftskampagnen »OurFish« StopOverfiskeri her

Kilde: OurFish FiskerForum.dk