Tysk trawler og garnbåd moderniseres på dansk værft

Tysk trawler og garnbåd moderniseres på dansk værft

I Tysklands største havn, som er kendt for at have Europas højeste og mest iøjnefaldende fyrtårn på 125 meter, Travemünde, har den tidligere rejekutter TRA4 Anke, med skipper Carsten Foth, hjemhavn.

Travemünde skipperen stod først på året ved roret og havde sat kursen Danmark, hvor han sejlede de små 6 timer til Faaborg Værft, for at få foretaget en planlagt større ombygning og modernisering af båden.

Lars Mortensen fra Faaborg Vært fortæller til FiskerForum, at ”Anke” er en Faaborg 36 HF, som er bygget på værftet tilbage 1991 og som oprindeligt var udrustet som rejekutter med lav dybgang. ”Anke” er igennem årene blevet rigget om til trawl og garnfiskeri, hvilket også var formålet med besøget på det sydfynske værft, at få en gennemgribende modernisering og få foretaget nogle praktiske ændringer ved båden for øget komfort.

Den tyske skipper har haft den store ønskeseddel med, hvor glasfiberbåden blandt andet er blevet forlænget med knap en meter på agterdækket, for at give bedre plads til arbejdet ombord. Ligeledes er shelterdækket blevet lukket og der er etableret et nyt lastrum til fiskekasserne under dæk.

Bedre fremdrift og større trækkraft
Motormæssigt er der foretaget en hovedrenovering for at optimere fremdriften og øge trækkraften med 20 – 25% samt at få en bedre brændstoføkonomi. Der er sat nyt propelleranlæg i, bestående af propel, aksel og stævnerør samt montering af propellerdyse, plus en ombygning af motorens kølesystem. Ligeledes er gearet skiftet ud med et nyt, med reduktion 3,8:1. Renovering og udskiftning af diverse hydrauliske og elektriske installationer er foretaget løbende i hele ombygningsprocessen.

Konstruktionsmæssigt er jernkølen ombygget og der er indsat nye dieseltanke agter. Hvorefter skibet har fået den sidste og endelige finish med malersprøjten.

Det var derfor en meget tilfreds skipper, der efter en gennemgribende og gedin overhaling, stævnede ud fra Fåborg Havn med Bjørnø på bagbords side og videre ud mod Femer bælt til Travemünde og det ventende fiskeri. Her fik Østersøtrawleren ”Anke” prøvet kræfterne tilfredsstillende af efter værftsbesøget i Fåborg.

Faaborg Værft A/S har specialiseret sig i produktion af nybygninger i både GRP og stål til professionelle kunder. Vi har siden virksomhedens start været kendt for vores mangfoldige glasfiberfiskefartøjer, og det er denne ekspertise der er kendetegnede for vore nybygninger, både hvad robusthed og krav til driftsikkerhed angår.

Faaborg Værft A/S bygger fiskefartøjer i størrelsen 32 til 64 fod og alle disse modeller bygger på standardskrog, hvor den enkelte kunde kan bestemme, hvorledes fartøjet skal indrettes i samarbejde med vore dygtige konsulenter. Så alt afhængig om kunden ønsker en garn- eller trawlbåd, styrehus for eller agter, åbent eller lukket shelterdæk, så kan vi bygge det kunden ønsker.  
Motorer, skruetøj, elektronik og anden udrustning udvælges ligeledes i tæt samarbejde med kunden.

FiskerForum.com