Tysk tiltag der skal genskabe torskebestanden i Vestlige Østersø

Tysk tiltag der skal genskabe torskebestanden i Vestlige Østersø

På et møde i den tyske hansestad Lübeck, beliggende ud til Østersøen ca. 60 kilometer Nordøst for Hamborg, med lokale interessegrupper og organisationer samt repræssentanter fra EU Kommissionen, blev reetableringen af torske bestanden i Vestlige Østersø debateret.

Nogle af de forslag der kom på bordet var blandet andet »ophugning af fiskekuttere« samt »en form for nedlæggelsesfinansiering for fiskerne«. Begge forslag fandt støtte blandt både politikere og organisationer samt interessegrupperne.

Kompromisforslaget omkring torsk i den Vestlige Østersø

Forslagene skulle komme fiskerne i Slesvig-Holsten og Mecklenburg-Vorpommern tilgode, med ca. 4 millioner støtte-Euro fra EU og de regionale myndigheder. Baggrunden for støttekronerne, kom frem på det sidste møde, der blev afholdt under overskriften »Topmøde om torsken«. Her havde repræsentanter fra det politiske og fra det administrative samt fiskeri og forskning, haft rundbordssamtaler om udsigten til en reduktion i torskekvoten for Vestlige Østersø med ikke mindre end 87 procent, for området. Hvilket i givet fald, ville betyde »døden« og den sikre ruin, for områdets fiskere.

For at bringe »torskekrisen« i Vestlige Østersø fornuftigt igennem, blev der foreslået følgende:

  1. Midlertidigt stop for torskefiskeri fra januar til april, mod kompensation til fiskerne.
  2. Ophugningsstøtte til fiskere der lægger ældre kuttere på mere end 30 år op. Ophugningspræmien aftales i hvert enkelt tilfælde.
  3. Lystfiskere skal som erhvervsfiskerne overholde fiskestoppet samt begrænses i den mængde fisk de kan ilandbringe. Her var der forslag om max 5 fisk pr. lystfisker.
  4. Derudover blev der foreslået en reklamekampagne, der skal tilskynde forbrugerne til at købe andre Østersø fisk end torsk.

De tyske fiskeriorganisationer kunne, omend tøvende og modstræbende, tilslutte sig forslaget. Det blev dog kraftigt understreget, at en vedtagelse af forslaget, kun kunne ske, hvis de lovede penge og ophugningstilskud, rent faktisk også nåede ud til de berørte fiskere. De måtte under ingen omstændigheder strande på bureaukratiske regler og formaliteter. Man ville fra fiskeorganisationernes side ikke stillesiddende se på et torskestop for erhvervsfiskerne, mens lystfiskerbådene forsat fisker. Fiskeri Organisationerne deler heller ikke myndighederne og biologernes bekymringer, om torskens katastrofale og elendige tilstand samt deres dystre forudsigelse om torskens måske snarlige forsvinden.

EU-Ministerrådet kommer med en endelig indstilling omkring den 10. til 11. oktober 2016.