Væksten i Skagen kræver investeringer i bedre vejforbindelse

Væksten i Skagen kræver investeringer i bedre vejforbindelse

Skagen vækster, og der er fortsat en positiv udvikling i aktiviteterne på og omkring havnen. Men den nuværende smalle hovedvej mellem Aalbæk og Skagen er en hæmsko for fortsat vækst og beskæftigelse. Den udfordring fik mandag Folketingsmedlem Christina Egelund (LA) til at slå vejen forbi Skagen Havn for at se nærmere på forholdene.

Hovedvejen er en hæmsko for udviklingen

Mandag eftermiddag bød havnedirektør Willy Hansen velkommen på Skagen Havn til Christina Egelund, der sidder i folketinget for Liberal Alliance i Nordjylland. Hun var i Skagen for at høre mere om den succes og udvikling erhvervslivet i Skagen oplever i disse år. Men endnu vigtigere – hun var i Skagen for at lytte til, hvordan fortsat vækst er hæmmet af, at udvidelsen af hovedvejen mellem Aalbæk og Skagen aldrig er blevet færdiggjort.

»Det er utrolig lærerigt for mig at komme ud og mærke, hvordan Skagens lokale erhvervsliv har fuld damp på kedlerne og skaber vækst og arbejdspladser i Nordjylland«, siger Christina Egelund og »Den virkelyst skal bakkes op, og vi må nu kigge nærmere på, hvordan vi kan støtte væksten og om der er mulighed for at gennemføre de forholdsvis beskedne investeringer i baggrundsinfrastruktur, som man lokalt peger på som vitalt for yderligere vækst.«

Det viser, at folketingsmedlemmet lytter, for det klare budskab fra de lokale virksomheder lyder, at udvidelsen af hovedvejen fra 2-sporet til 2+1-sporet vil frigøre et økonomisk vækstpotentiale, fordi den nuværende smalle vej er en reel hindring for deres vækstmuligheder. Den lange transporttid koster dem penge og lægger en dæmper på deres mulighed for at afsætte varer.

12.000 køretøjer på hovedvejen om sommeren

Havnedirektør Willy Hansen forklarer: »Hovedvejen er den eneste mulighed for transport ad landjord til og fra Skagen. Om sommeren kører der mindst 12.000 køretøjer i døgnet på strækningen. Ved trængsel kan virksomheder og borgere ikke benytte en anden vej. En relativt lille investering i en vejudvidelse på cirka 60 mio. kr. vil være et værdifuldt og konkret bidrag til vækst og beskæftigelse i en kommune i ”vandkantsDanmark.«

Se programmet her:

Programmet for Christina Egelunds besøg på Skagen Havn d. 3. oktober 2016 kl. 15R11;17

 • Præsentation af Havnen og et Skagen i vækst

  Ved ankomsten indledtes arrangementet med et møde, hvor Havnedirektør Willy B. Hansen gav en introduktion til havnen og dens udvikling og udfordringer. Ligeledes fortalte de lokale virksomhedsrepræsentanter, fra FF Skagen, Saga Shipping og Skagen Erhvervsforening, kort om deres virksomhed og Skagens vækstudfordringer.

 • Tur på havnen

  Herefter var der rundvisning på havnen, som slutter ved FF Skagens bygning.

  Historikken bag udvidelsen af hovedvej 40

 • Vejudvidelsen blev besluttet af Nordjyllands Amt og delvist gennemført, men da amtet blev nedlagt som led i kommunalreformen overgik vejen til at være en statsvej, og siden er der intet sket. Af de 17 km vej, som skulle udvides, udestår nu 12,5 km.

  Skagen Havn er en kommunal selvstyrehavn under Frederikshavn Kommune. Skagen Havn har fire kerneforretningsområder: Fiskeri & forarbejdning, maritim service, gods & bunkring samt krydstogt & oplevelsesøkonomi. Skagen Havn er et geografisk knudepunkt på toppen af Danmark, hvor mere end 60.000 skibe passerer årligt. Skagen Havn er Danmarks største fiskerihavn og Europas største landingshavn for pelagisk fisk.