Tværpolitisk nordisk enighed om søfartssikkerhed i Arktis

Tværpolitisk nordisk enighed om søfartssikkerhed i Arktis

Søfartssikkerheden i Nord-Atlanten må prioriteres højt af alle de arktiske kystnationer, mener en række parlamentarikere i Nordisk Råd på tværs af partigrænsene.
Vi er overbevist om at enhver ansvarlig arktisk kystnation må tage søfartssikkerhed i Arktis meget alvorlig, lyder det fra parlamentarikerne, som deltog på en konferance om søfartssikkerhed i Tórshavn torsdag 9. juni.

Temaet er centralt for Nordisk Råd i og med at Nord-Atlanteren og Arktis er en del af Norden.

Vi har på konferancen hørt om de sikkerhedsudfordringer som vi står overfor i Nord-Atlanten, og er enige om at Nordisk Råd må have skarpt fokus på dette område, også i fremtiden, for at forebygge den store søfartsulykke i Arktis, siger de nordiske parlamentarikere.

Det må satses på flere områder, mener parlamentarikerne. Søkort, redningsberedskab og samarbejde mellem nationerne i Arktis må være i fokus.

Samtidig må de enkelte lande prioritere god koordinering mellem de ansvarlige myndigheder, sådan at samarbejdet og planlægningen fungerer optimalt.

Dette er selvfølgelig en opgave for nationalstatene, men det er også vigtigt at få shippingbranchen og cruiserederiene med i arbejdet. De må vise ansvarlighed og bidrage til, at det ikke opstår farlige situationer, afslutter de nordiske parlamentarikerne.

Fra Nordisk Råd deltog Præsident Henrik Dam Kristensen, S, Bente Dahl, Rad. V, Henrik Brodersen, DF, Jørgen Lundsgaard, Kons., Kristen Touborg, SF, Edmund Joensen, Sambandsflokkurin, Rigmor Andersen Eide, Kristelig Folkeparti, Norge og Ólína Þorvarðardóttir, S, Præsident, Vestnordisk Råd.