Turbulent høringsfase om ny, færøsk fiskeripolitik afsluttet

Turbulent høringsfase om ny, færøsk fiskeripolitik afsluttet

Efter en høringsfase præget af en ophedet debat og masser af kritik, forbereder den færøske fiskeriminister Høgni Hoydal nu at forelægge forslag om ny, færøsk fiskeripolitik til Lagtinget.

Lige nu arbejdes der på højtryk for at få tilrettet det lovforslag, som skal danne fundament under alt erhvervsfiskeri på Færøerne i fremtiden. Det lykkedes ikke for den siddende Landstyre-koalition at skabe bred enighed for lovforslaget, som nu har været til høring.

Lange og kritiske indlæg

Og debatten i høringsfasen har præget færøske medier den seneste tid – med masser af indlæg fra politikere, redere og organisationer:

»Vi har set mange lange og kritiske indlæg i høringsfasen. Vi vil nu give os god tid til at kigge på samtlige indlæg, og derefter træffe beslutninger om mulige ændringer og tilretninger af lovforslaget, inden det bliver forelagt Lagtinget,« siger Færøernes fiskeriminister Høgni Hoydal til færøsk tv.

Skal rettes til

Han påpeger, at selv nogle af de meget kritiske indlæg har været velovervejede, og derfor sagtens kan komme til at påvirke det endelige lovforslag.

»Det vigtigste er, at vi holder fast i det overliggende formål med den nye fiskeripolitik: Nemlig at få mest mulig værdiskabelse ud af fiskeriet – både til fiskerierhvervet og til samfundet generelt,« siger Høgni Hoydal

Det er især tre punkter, som har skabt debat i høringsfasen:

  1. At størstedelen af fiskeritilladelserne skal på auktion.
  2. Et antitrust-forslag, som skal sikre, at ingen har mere end 12 procent af fiskeritilladelserne
  3. Et forslag om områdekvoter, som skal fordele fiskeritilladelserne jævnt geografisk på Færøerne.

Den nye lovgivning skal træde i kraft til nytår.